Isover Muur Dossier
header

Alle nieuwbouw in België moet beantwoorden aan strenge energieprestatie-eisen. Zo moeten muren, vloeren, daken, ramen en deuren voldoen aan vooropgestelde waarden, uitgedrukt in maximale U-waarden.

Perfecte luchtdichtheid is geen overbodige luxe. Het is een essentieel onderdeel van je woning en helpt bij de energie-efficiëntie, het warmte-comfort en de vochtbescherming van de constructie. Luchtdichtheid wordt ook steeds belangrijker om het S-peil te behalen.

Het S-peil


De Vlaamse overheid heeft in januari 2018 het S-peil of schil-peil geïntroduceerd ter vervanging van het K-peil en de
netto-energiebehoefte.

Het S-peil bepaalt hoeveel energie de wooneenheid nodig heeft om de temperatuur van de woning op peil te houden. Hoe minder energie er nodig is en hoe efficiënter de vorm van het gebouw, hoe lager het S-peil.

De luchtdichtheid speelt een cruciale rol in het behalen van het S-peil. Daarnaast hebben factoren zoals isolatie, zon-
wering, grootte en oriëntatie van de vensters, type gebouw, vormefficiëntie en thermische massa ook een invloed.

Sinds 1 januari 2022 werd de lat voor het S-peil hoger gelegd om gebouwen nog energie-efficiënter te maken. De schilpeileis ging van S31 naar S28 (met enkele compensatiemogelijkheden). Met deze nieuwe vereisten zal men van ontwerp tot plaatsing rekening moeten houden.

Meer info »

s-peil-proof.png

Om met glaswol een U-waarde te behalen die niet hoger is dan 0,24 W/m2K en een S-peil lager dan S28, volstaat 12 cm ISOVER Multimax 30 met een lambdawaarde van 0,030 W/mK. ISOVER Multimax 30 zorgt voor gegarandeerde isolatiewaarden waarmee je voldoet aan de regelgeving. Deze stevige glaswolplaat heeft een ATG-goedkeuring voor toepassing van gedeeltelijke of volledige spouwmuurvulling.

De thermische kwaliteit van glaswol blijft ook gegarandeerd in de toekomst. Zo bleek uit testen van Eurima dat minerale wol na 55 jaar in alle geteste gevallen nog minstens dezelfde prestaties leverde als bij plaatsing.

Download hier de Eurima-studie.

 
Twee uitgewerkte voorbeelden

Een alleenstaande woning vormt de grootste uitdaging om een S-peil van 28 te bereiken, maar door aan verschillende parameters te sleutelen kan je er wel voor zorgen dat het S-peil wordt behaald. ISOVER deed testen met twee referentiewoningen uit 2015 van Thomas More en KU Leuven (Studies naar kostenoptimale niveaus van de minimumeisen inzake energieprestaties van nieuwe residentiële gebouwen) en heeft onderzocht welke parameters je kan wijzigen om S28 te halen.

achitecturale-woning.jpg
pastorij-woning.jpg

Type architecturale woning

Klik hier voor het overzicht

Type pastorijwoning

Klik hier voor het overzicht